השגת פרטי התקשרות של לקוחות פוטנציאליים.

קמפיין פרסום זה דרך נהדרת ליצירת לקוחות חדשים.

שיווק תוכן בונה אמון עם לקוחות פוטנציאליים ומחזק המותג שלך.

ייעוץ ראשוני חינם:

לחברת אייר פייננס

הצעה משתלמת במיוחד
להלוואה לבעלי בידאי תקין ללא חזרות בחשבון,
תיקי הוצל״פ ועיקולים בשלוש שנים האחרונות עד 200,000 ₪ לכל מטרה
בהליך אישור מהיר במיוחד!

לבדיקה חינם וללא עלות פתיחת תיק יש למלא את הפרטים הבאים:

*הלקוח מאשר כי בעת שליחת פרטיו עבור בדיקת זכאות להלוואה תתבצע בדיקת חיווי אשראי אודות עברו הפיננסי, וכן הוא מאשר להעביר אליו דברי פרסומת באמצעות דואר אלקטרוני או מסרונים מעת לעת.

לבדיקת זכאות טלפונית חייג:
072-3971966
ימים א-ה 08:00 עד 17:00

למה כדאי לקחת הלוואה דרך אייר פייננס?

ללא עמלת פרעון
מוקדם

קבלת כספים עד 2
ימי עסקים

מתחייבים לתנאים
הטובים ביותר

הבדיקה בחינם וללא
התחייבות!

2022 © כל הזכויות שמורות ל-אייר פייננס

*גילוי נאות: למען הסר ספק ולצורך הזהירות חברת "אייר פייננס בע"מ" (להלן: "החברה") אינה הגורם המממן ו/או המלווה ו/או חברת ביטוח ו/או חברת הלוואות ו/או כל גוף פיננסי אחר .
לחברה אין כל קשר כזה או אחר כל מול חברות המימון ו/או חברות הביטוח ו/או כל גוף מממן ו/או בנקאי אחר. החברה פועלת בשיתוף פעולה מלא אל מול הבנקים וגופי המימון תוך ליווי צמוד של הלקוח מתוך מטרה להביא את השירות הטוב ביותר ללקוחותינו. הריבית השנתית נקבעת בהתאם לחיווי הפיננסי של מבקש ההלוואה קבלת האשראי מותנית בהגשת בקשה. העמדת האשראי לפי שיקול דעתה המוחלט של הגורם המלווה ובכפוף לתנאיה. הפרסום איננו מהווה הצעה למתן אשראי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הודעה בנוגע לקבלת חיווי אשראי בכוונת הגורם המממן – לקבלת חיווי אשראי לגביך מלשכת אשראי בשאלה אם להעמיד את האשראי המבוקש. לשם קבלת החיווי לשכת האשראי תגיש לבנק ישראל בקשה לקבלת נתוני האשראי לגביך הכלולים במאגר נתוני אשראי של בנק ישראל. הודעה בנוגע לקבלת חיווי אשראי הרינו להודיעך כי לשם בחינת בקשתך לקבלת אישור עקרוני לקבלת הלוואה, תהיה רשאית חברת המימון לפנות ללשכת האשראי בבקשה לקבלת חיווי אשראי. לצורך קבלת החיווי, לשכת האשראי תגיש לבנק ישראל בקשה לקבלת נתוני אשראי הכלולים במאגר לגביך.בתקופת ההלוואה 12 – 120 חודשים, בכפוף לריבית מינימום של פריים + 1% , ריבית מקסימלית שנתית: p+14.25% לפי סיכון הלקוח. *לדוגמא: בהלוואה על סך 50,000 ₪, ב- 36 תשלומים, בריבית p+5%, העלות הכוללת תהיה 59,143.02 ₪ *קבלת הכסף עד 3 ימי עסקים

Lead2Revenue פרסום בדיגיטל

Lead2Revenue.co.il © כל הזכויות שמורות